Zaawansowana obsługa aplikacji do nadzoru wizyjnego NMS VSS marki NOVUS

I. Informacje szczegółowe

Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest przygotowanie użytkownika do samodzielnej obsługi i wykorzystania wszystkich możliwości oprogramowania NMS VSS marki NOVUS.

Jeśli jesteś zainteresowany/a wypełnij formularz, skontaktujemy się w celu przedstawienia szczegółów.

Ważne informacje:

SZKOLENIE PŁATNE

II. Szczegóły szkolenia:

Program szkolenia:

 

 • Ogólne informacje o oprogramowaniu
 • Instalacja, rejestracja, polityka aktualizacji
 • Klient/serwer, rozróżnienie typów aplikacji, uruchomienie
 • Konfiguracja kamer i zapisu,
 • Ustawienia układów paneli i rozmieszczenie kamer w oknach
 • Edycja i użytkowanie map obiektu
 • Użytkownicy
 • Scenariusze zdarzeń alarmowych
 • Odtwarzanie, kopiowanie nagrań, logi systemu
 • Jednostki dedykowane, Win10IoT, NMS Shell
 • Podstawowy diagnostyki systemu, warunki zdalnej pomocy
 • NMS Mobile

III. Zapisy na szkolenie

Rejestracja na szkolenie jest równoznaczna z akceptacją regulaminu szkolenia.
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez AAT Systemy Bezpieczeństwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 431, kod pocztowy 02-801, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000552829, dalej „AAT”, w związku z prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora Danych Osobowych. Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych w bazie danych AAT. Ponadto oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, domagania się zaprzestania ich przetwarzania oraz zażądania ich usunięcia. Oświadczam, iż podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne w szczególności:

 

Wszelkie prawa zastrzeżone AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA sp. z o.o. • Zasady użytkowania