NMS - obsługa aplikacji do nadzoru wizyjnego marki NOVUS

I. Informacje szczegółowe

Termin szkolenia:

15.06.2021 10:00-12:00

Miejsce szkolenia:

ONLINE

II. Szczegóły szkolenia:

Plan szkolenia: 


•  ogólne informacje o oprogramowaniu NMS
•  instalacja, rejestracja, polityka aktualizacji
•  konfiguracja kamer i zapisu
•  konfiguracja uprawnień użytkowników
•  klient/serwer, rozróżnienie typów aplikacji, uruchomienie
•  ustawienia układów paneli i rozmieszczenie kamer w oknach
•  edycja i użytkowanie map obiektu
•  odtwarzanie, kopiowanie nagrań, logi systemu
•  scenariusze zdarzeń alarmowych
•  funkcje inteligentne, zliczanie obiektów
•  jednostki dedykowane, Win10IoT, NMS Shell
•  podstawowe diagnostyki systemu, warunki zdalnej pomocy
 

III. Formularz rejestracyjny

Rejestracja na szkolenie jest równoznaczna z akceptacją regulaminu szkolenia.
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez AAT Systemy Bezpieczeństwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 431, kod pocztowy 02-801, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000552829, dalej „AAT”, w związku z prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora Danych Osobowych. Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych w bazie danych AAT. Ponadto oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, domagania się zaprzestania ich przetwarzania oraz zażądania ich usunięcia. Oświadczam, iż podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne w szczególności:

 

Wszelkie prawa zastrzeżone AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA sp. z o.o. • Zasady użytkowania