N-CONTROL 6000 - nowe oprogramowanie do obsługi rejestratorów i kamer serii 6000

I. Informacje szczegółowe

Termin szkolenia:

24.06.2021 09:30-11:00

Miejsce szkolenia:

ONLINE

II. Szczegóły szkolenia:

 

  • Główne cechy oprogramowania
  • Dodawanie i konfiguracja kamer oraz rejestratorów
  • Odtwarzanie oraz eksport zapisanego na rejestratorze materiału
  • Przetwarzanie obrazu z kamer typu fish-eye
  • Konfiguracja funkcji zliczania obiektów wraz z klasyfikacją
  • Rozpoznawanie twarzy w połączeniu z rejestratorem serii 6000
  • Dekodowanie sprzętowe – czym jest i jaka jest jego przewaga nad dekodowaniem programowym?
  • Aktualizacja kamer z poziomu N-Control 6000

III. Formularz rejestracyjny

Rejestracja na szkolenie jest równoznaczna z akceptacją regulaminu szkolenia.
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez AAT Systemy Bezpieczeństwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 431, kod pocztowy 02-801, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000552829, dalej „AAT”, w związku z prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora Danych Osobowych. Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych w bazie danych AAT. Ponadto oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, domagania się zaprzestania ich przetwarzania oraz zażądania ich usunięcia. Oświadczam, iż podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne w szczególności:

 

Wszelkie prawa zastrzeżone AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA sp. z o.o. • Zasady użytkowania