Program do programowania central: PC1404/PC1616/1832/1864 v4.1+, PC9155 v1.0+, HS2016/HS2032/HS2064/HS2128 v1.0+

DLS5Uwaga! Instalacja oprogramowania wymaga podłączonego komputera do Internetu.

Podczas instalacji program DLS 5 automatycznie wykryje wszystkie brakujące aplikacje wymagane do poprawnej pracy oprogramowania po czym je zainstaluje. Istnieje możliwość przyspieszenia procesu instalacji poprzez samodzielną instalację wymaganych aplikacji przed instalacją programu DLS 5. Proces instalacji programu DLS 5, rozpoczyna się od instalacji aplikacji DLS5_X_XX, która przeprowadza użytkownika przez cały proces instalacji.

Wymagania minimalne:

Procesor 600 MHz III

1GB RAM

2GB wolnego miejsca na dysku

Wymagane aplikacje do poprawnego działania programu DLS 5:

    Microsoft .NET Framework 4 Client Profile

    Microsoft .NET Framework 4 Extended

    Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable x86 10.0.40219

    Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable x64 10.0.40219

Linki do bezpośredniej instalacji wyżej wymienionych aplikacji:

    Microsoft .NET Framework 4 Client Profile - http://www.microsoft.com/download/details.aspx?id=24872

    Microsoft .NET Framework 4 Extended - http://www.microsoft.com/download/details.aspx?id=17718

    Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable - x86 10.0.40219  - http://www.microsoft.com/download/details.aspx?id=8328

    Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable - x64 10.0.40219  - http://www.microsoft.com/download/details.aspx?id=13523

Obsługiwana baza danych:

SQLite

Obsługiwane urządzenia:

Centrala Alexor (PC9155 v1.0 i wyższe)

Centrale alarmowe serii Power PC1404/PC1616/1832/1864 v4.1 i wyższe

Odbiornik radiowy RF5132 v5.0/5.2

Klawiatura PK5500 v 1.0 i wyższe

Klawiatura PTK5507 v1.0 i wyższe

Nadajniki GS2060 v1.0 I wyższe

Nadajniki TL260 v1.0 I wyższe

Nadajniki TL260GS v1.0 I wyższe

Centrale alarmowe nowej serii Power Neo HS2016/2032/2064/2128 oraz wszystkie urządzenia współpracujące

Instalacja programu DLS 5:

   1. Uruchomić plik DLS5_X_XX.

   2. Aplikacja zainstaluje program DLS 5 oraz wszystkie wymagane składniki.

   3. Login i hasło administratora programu DLS 5.

    Login: admin

    Hasło: 1234

   4. Po podaniu loginu i hasła otworzy się główne okno programu DLS 5.

   5. Jeżeli program zapyta, czy wyszukać dodatkowe języki (Would you like to browse for additional languages?), kliknąć "No"

   6. By zmienić język angielski na polski należy kliknąć na zakładkę "Tools" i wybrać "Language Manager".

   7. Następnie kliknąć na przycisk import (niebieska strzałka w lewo) i wybrać plik "Polski_DLS5_X_XX_xx_xx_xxxx".

8. Poczekać na zaimportowanie języka, proces ten może potrwać nawet 60min. Należy poczekać aż całkowicie zniknie zielony pasek postępu na dole okna programu.

   9. Po załadowaniu nazw kliknąć na zakładkę "Tools" i wybrać "Edit Current Operator".

   10. W oknie "Edit Operator" w zakładce general obok opisu "Language" zmienić w polu wyboru "English" na "Polski".

   11. Po zmianie języka kliknąć przycisk "Apply" a następnie "OK".

   12. By zmiany zaczęły obowiązywać należy wyłączyć i ponownie włączyć program DLS 5.

 

Nazwa pliku Opis  

Tylko dla zarejestrowanych użytkowników

Instrukcja instalacji 418.42 KB

Tylko dla zarejestrowanych użytkowników

Oprogramowanie (dostępne po zalogowaniu) 161.16 MB
UWAGA!
Wszelkie odwołania do AAT HOLDING S.A. mogące znajdować się w niniejszej instrukcji powinny zostać odniesione do AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA SP. Z O.O., w tym zastrzeżenie wszelkich praw na rzecz AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA SP. Z O.O.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA sp. z o.o. • Zasady użytkowania