Program do programowania central:PC585, PC1565, PC5010,PC5020, PC4020

DLS2002Program DLS 2002

 
Pliki które trzeba pobrać:

zakładka "pliki do pobrania" 

Powyższy plik należy rozpakować, a następnie uruchomić pliki znajdujące się wewnątrz

Aby zainstalować program wykonaj poniższe instrukcje:

KROK 1: DLS2002 SETUP program instalacyjny

Uruchom plik „DLS_Setup.exe”. Program domyślnie instaluje się w katalogu „C:\DLS”.

KROK 2: DLS INT Zestaw produktów

Uruchom plik „DLS_INT.exe”.

Plik zawierający centrale, moduły i klawiatury dla DLS2002.

Uwaga! Po pojawieniu się okna „Setup Type” trzeba wybrać „International”.

KROK 3: DLS 2002 Service Pack 2

Uruchom plik „DLS_SP2.exe”.

KROK 4: DLS 2002 Tłumaczenie programu

Uruchom plik „DLS2002_PL.exe”.

Plik jest samorozpakowującym się archiwum. Uruchom go, aby rozpakować pliki polskiej wersji. Jeśli program DLS2002 został zainstalowany w katalogu „C:\DLS” to archiwum należy rozpakować do podkatalogu "C\DLS\Language\English". Pliki w wersji angielskiej zostaną zamienione na pliki w wersji polskiej.

KROK 5: Pierwsze uruchomienie programu DLS2002

Podczas pierwszego uruchomienia program DLS2002 poprosi użytkownika o wprowadzenie „kodu zabezpieczenia danych”. Kod zabezpieczenia danych jest używany do kodowania plików kont klientów, aby nie mogły być otwarte przez program DLS2002 o innym kodzie zabezpieczenia. Kod ten trzeba zapamiętać lub gdzieś zapisać, ponieważ w przypadku ponownej instalacji programu trzeba podać ten sam kod zabezpieczenia danych. Jeśli zostanie podany inny kod zabezpieczenia, to nie będzie można otworzyć utworzonych wcześniej kont klientów.

Login i hasło administratora programu DLS2002:

login:DSC

hasło:1234

Nazwa pliku Opis  

Tylko dla zarejestrowanych użytkowników

Oprogramowanie (dostępne po zalogowaniu) 98.45 MB
UWAGA!
Wszelkie odwołania do AAT HOLDING S.A. mogące znajdować się w niniejszej instrukcji powinny zostać odniesione do AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA SP. Z O.O., w tym zastrzeżenie wszelkich praw na rzecz AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA SP. Z O.O.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA sp. z o.o. • Zasady użytkowania