Kanałowa uniwersalna czujka dymu

DUO-6046K

Kanałowa czujka dymu DUO-6046K jest przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu, towarzyszącego powstawaniu większości pożarów, nadzorujących powietrze w kanałach wentylacyjnych i innych, gdzie ze względu na przekrój kanału, szybki ruch powietrza i inne czynniki, bezpośrednie zainstalowanie samej czujki w kanale nie jest możliwe. Czujka DUO-6046K wykrywa wszystkie pożary testowe, charakterystyczne dla czujek optycznych. Ma dużą czułość na dym widzialny i niewidzialny. Czujka DUO-6046K jest czujką adresowalną, wyposażoną w wewnętrzny izolator zwarć, przeznaczoną do pracy w adresowalnych liniach dozorowych central POLON 4000 i POLON 6000.

Przepływające w kanale powietrze, poprzez rurkę wlotową, dostaje się do obszaru wewnątrz osłony i jednocześnie do komory pomiarowej czujki dymu, zainstalowanej wewnątrz osłony. Jeżeli w kontrolowanym kanale pojawi się dym, wówczas wraz z próbką powietrza zostanie on doprowadzony do czujki dymu i spowoduje jej zadziałanie, co z kolei wyzwoli alarm pożarowy centrali, do której jest podłączona czujka. Osłona wraz z rurkami stanowi układ obejściowy powietrza, który ze względu na małą średnicę rurek nie zakłóca przepływu powietrza w kanale. Prędkość powietrza w układzie obejściowym jest znacznie mniejsza niż w kanale, dzięki czemu możliwa jest kontrola przepływającego w kanale powietrza nawet przy dużych prędkościach. Urządzenie wyposażone jest w wewnętrzny izolator zwarć, który odcina sprawną część linii dozorowej od sąsiadującej części zwartej, co umożliwia jego dalszą niezakłóconą pracę.

Kanałowa czujka dymu DUO-6046K zbudowana jest z obudowy z tworzywa, do której przymocowane są rurki: zasysająca i wylotowa. Rurki te służą do pobierania powietrza z kontrolowanego kanału wentylacyjnego, wprowadzania go do obszaru wewnątrz osłony, w którym zamocowana jest czujka dymu, oraz do odprowadzania powietrza z powrotem do kanału. W osłonie znajduje się gniazdo G-40 i czujka dymu DUO-6046. Przewody instalacji elektrycznej doprowadza się jednymlub dwoma szczelnymi przepustami (jeden z nich jest wstępnie zaślepiony).

Typ

adresowalna, punktowa

Rodzaj

dymu

Napięcie pracy

16,5 VDC - 24,6 VDC

Prąd dozorowania

≤ 150 µA

Prąd alarmowania

20mA

Ilość detektorów

2

Typ detektora

czujnik dymu IR, czujnik dymu UV

Temperatura pracy

od -25°C do 55°C

Wilgotność względna

do 95% przy 40°C

Wymiary

0I175 x 196 x 100mm

Masa (bez gniazda)

0I<0.95 kg

Prędkość powietrza w kanale

0Iod 1m/s do 20m/s

Stopień ochrony obudowy

0I IP65

Przepusty kablowe

0I2szt. PG7

Długość rurki wylotowej

0I240mm

Długość rurki zasysającej

0I240mm podstawowa rurka w zestawie, opcjonalnie 600mm, 900mm i 1200mm

Przydatność do wykrywania pożarów testowych

0ITF2D, TF4D, TF8D