Sygnalizator SAW-6102 firmy POLON-ALFA

Nowy produkt  firmy POLON-ALFA – SAW-6102 – to konwencjonalny sygnalizator tonowy przeznaczony do pracy wewnątrz pomieszczeń. 

Współpracuje on ze wszystkimi centralami sygnalizacji pożarowej, które oferują na swoich wyjściach sygnalizacyjnych napięcie sterujące od 16 V do 32,5 V. Poziom natężenia dźwięku (w odległości do jednego metra) dochodzi do 114 dB. W odróżnieniu od SAW-6101 sygnalizator SAW-6102 charakteryzuje się mnogością trybów pracy. Pozwala na zsynchronizowanie sygnalizatorów działających w jednej przestrzeni akustycznej (dotyczy to zarówno sygnalizatorów SAW-6102, jak
i SAW-6101). Nowy sygnalizator jest wyposażony w przycisk do wyciszania sygnału akustycznego.

SAW-6102 jest osadzany w gnieździe G-40S, do którego są przyłączane przewody zasilania oraz opcjonalne  przewody do synchronizacji. Jego obudowa (IP 21C) jest wykonana z niepalnego czerwonego tworzywa. Urządzenie może pracować w temperaturach z zakresu
od -21°C  do +55°C.

Sygnalizator SAW-6102 jest wyposażony w przesuwny  przełącznik składający się z ośmiu sekcji służących do wyboru tonu, głośności, sposobu zwiększania się głośności
i synchronizacji. W zależności od potrzeb umożliwia to wybór jednego z 16 typów sygnału dźwiękowego, a cztery poziomy głośności dźwięku umożliwiają dostosowanie urządzenia do bardziej wymagających obiektów. Nowością zastosowaną w SAW-6102 jest opcja zwiększania się głośności sygnału dźwiękowego sygnalizatora.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone AAT HOLDING S.A. • Zasady użytkowania