AAT HOLDING S.A. – zmiana formy prawnej

Szanowni Państwo,
Informujemy, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dotychczasowa forma prawna spółki uległa zmianie ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością AAT Holding Sp. z o. o. w spółkę akcyjną AAT HOLDING S.A. Przekształcona spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000552829.

Aktualne dane:

AAT HOLDING S.A.
ul. Puławska 431,
02-801 Warszawa

NIP: 5252398192, REGON: 141047400

Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000552829,
kapitał zakładowy wpłacony w całości w wysokości: 134 765 805,00 zł

OSTATNIO DODANE

     
NOWOŚCI
CCTV
Kamera IP szybkoobrotowa
Dedykowane platformy sprzętowe dla programu VENO
KD
Kontrolery zintegrowane/czytniki
CCTV
Rejestratory - tryb hybrydowy
CCTV
Rejestratory serii E
Nasze oddziały AAT HOLDING S.A.
ul. Puławska 431, 02-801 Warszawa tel.: (22) 546 05 46, faks: (22) 546 05 01 e-mail: aat.warszawa@aat.pl